Névadónk

Szent Pál hitét, akaraterejét, küzdelmeit állítjuk követendő példaként szakkollégistáink elé.

Szent Pál apostol egészen sajátos módon építette Krisztusra az életét. Fontos ezt hangsúlyoznunk, mert sokan még ma is a hagyományos, a megszokott vallásos módon élnek, holott egyre inkább szükség lenne arra, hogy személyes istenkapcsolatra épülve legyen az életünk Krisztus-követés. Úgy, ahogy Pál apostol örömmel mondta: „Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem”, vagy: „Akár élek, akár halok, az Úré vagyok”. 

Szent Pál apostol nem ragyogó tehetsége, vagy ügyes missziós stratégiája révén lett az evangélium egyik legnagyobb hirdetőjévé.XVI. Benedek pápa gyönyörűen megfogalmazta: „Szent Pál apostoli küldetésének sikere a Krisztusnak való teljes és maradéktalan önátadásából fakadt. Nem félt kockára tenni önmagát, nem félt a nehézségektől és az üldöztetéstől. A rómaiaknak így írt: »Sem halál, sem élet, sem jelenvalók, sem eljövendők… nem szakíthatnak el Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban van« (Róm 8,38-39).

Pál felismerte, hogy az emberi tudás és az isteni kinyilatkoztatás nem mondanak ellent egymásnak, hiszen az emberi tudás is a teremtett világban a Teremtő által elrejtett törvényeket és igazságokat kutatja. Szent Pál harmóniában látta az emberi bölcsességet és a krisztusi örömhírt, ahogyan harmóniában látta a hitet, és a hitből fakadó cselekedeteket.