Kurzusok

Kurzusaink a 2019/20-as tanév I. félévében

▪ Kovács Gergő Vilmos, egyetemi lelkész: A keresztény hit alapjai I.

A kurzus résztvevői a keresztény hit alapvető tanításait mélyebben megismerhetik.


▪ Ferling György atya: A Biblia az emberi élet „GPS-e”

Előadás, közös gondolati séta keretében a hallgatók gyarapítják bibliai ismereteiket, melynek célja az életre váltás.


▪ Dr. Bejczi Tibor OP: A keresztény lelkiség bibliai alapjai

Bibliai ismereteken alapuló, a mindennapi életet érintő keresztény tudás és gyakorlat megszerzése, hitmélyítés.

 

Kurzusaink a 2019/20-as tanév II. félévében

 

▪ Kovács Gergő Vilmos, egyetemi lelkész: A keresztény hit alapjai II.

A kurzus résztvevői a keresztény hit alapvető tanításait mélyebben megismerhetik.

 

▪ Mesterházy Andrea, klinikai szakpszichológus: Önismereti tréning

A képzés célja a hallgató önfeltárási készségének és önismeretének fejlesztése, legyen képes a saját viselkedésével kapcsolatos kritikus önreflexiókra, önértékelésre. A hallgatót segítse a mások jobb megismerésének folyamatában, váljon nyitottá a sajátjától eltérő értékek elfogadására, mások véleményének a megismerésére és tiszteletben tartására.


▪ Fr. Dr. Jean-Yves Brachet OP: Házasság és család az Egyházban és a társadalomban

A család alapja a házasság és a család a társadalmi élet alapsejtje. Az előadások célja először is ennek az állításnak az igazolása.