Kurzusok

Kurzusaink a 2021/22. tanév I. félévében

  

Dr. Bejczi Tibor OP: Kereszténynek lenni tegnap és ma

A keresztény életszentség megismerése, a katolikus teológia és egyháztörténelem kiemelkedő képviselőinek példája alapján, rendszerezett teológia előadás formájában.

 

▪ Kovács Gergő Vilmos, egyetemi lelkész: Kereszténység tegnap és ma

A képzés résztvevői megismerik a kereszténység soproni művészettörténeti emlékeit

 

▪ Mesterházy Andrea, klinikai szakpszichológus: Önismereti tréning

A képzés célja a hallgató önfeltárási készségének és önismeretének fejlesztése, legyen képes a saját viselkedésével kapcsolatos kritikus önreflexiókra, önértékelésre. A hallgatót segítse a mások jobb megismerésének folyamatában, váljon nyitottá a sajátjától eltérő értékek elfogadására, mások véleményének a megismerésére és tiszteletben tartására.

 

 

Kurzusaink a 2021/22. tanév II. félévében

 

 

▪ Dr. Papp Miklós, tanszékvezető, habilitált főiskolai tanár: Életvezetés etikája

A képzés célja, hogy felkészítse a hallgatót a saját élete vezetésének etikai sarokpontjaira. A jó életvezetéshez nem elég a szakmai felkészülés, másfajta tudásra is szükség van: az életvezetés bölcsességére. A képzés során beszélgetünk a döntések fajtáiról, a döntéseknek hierarchiája van, a marasabb rangú döntések alacsonyabbakat implikálnak. Beszélünk döntéshozatali stratégiákról. Feltárjuk az életvezetés csődjének főbb okait és a mélypontról való erkölcsi felemelkedés állomásait.

 

▪ Dr. Bejczi Tibor OP: A lelki élet teológiája

 Az imádság elmélete és gyakorlata mind a keresztény ember személyes életben

 

 

Kurzusaink a 2020/21. tanév I. félévében

 

 

▪ Kovács Gergő Vilmos, egyetemi lelkész: A keresztény hit alapjai I.

A kurzus résztvevői a keresztény hit alapvető tanításait mélyebben megismerhetik.

 

▪ Szekeres Kriszta: Hiteles beszéd

A kurzus célja, hogy minden résztvevő kapjon mintát, segítséget és hasznos gyakorlati tanácsokat ahhoz, hogy a választott hivatásukban és a szociális szerepeikben is hitelesebben tudjanak megszólalni.

 

▪ Dr. Bejczi Tibor OP: A lelki élet teológiája

Az imádság elmélete és gyakorlata mind a keresztény ember személyes életben

 

▪ Mesterházy Andrea, klinikai szakpszichológus: Önismereti tréning

A képzés célja a hallgató önfeltárási készségének és önismeretének fejlesztése, legyen képes a saját viselkedésével kapcsolatos kritikus önreflexiókra, önértékelésre. A hallgatót segítse a mások jobb megismerésének folyamatában, váljon nyitottá a sajátjától eltérő értékek elfogadására, mások véleményének a megismerésére és tiszteletben tartására.

 

▪ Juhászné Kiss Katalin: Német nyelv

A képzés segíti a nyelvtudás szinten tartását és a középszintű nyelvvizsga megszerzését.

 

Kurzusaink a 2020/21. tanév II. félévében

 

 

▪ Dr. Bejczi Tibor OP: Kapcsolatra teremtve

A férfi és nő életre szóló szövetsége

 

▪ Dr. Szabó Sándor Bertalan: Keresztény erények

Az erények bemutatása Aquinói Szent Tamás alapján

 

Kurzusaink a 2019/20. tanév I. félévében

 

▪ Kovács Gergő Vilmos, egyetemi lelkész: A keresztény hit alapjai I.A kurzus résztvevői a keresztény hit alapvető tanításait mélyebben megismerhetik.

▪ Ferling György atya: A Biblia az emberi élet „GPS-e”Előadás, közös gondolati séta keretében a hallgatók gyarapítják bibliai ismereteiket, melynek célja az életre váltás.

▪ Dr. Bejczi Tibor OP: A keresztény lelkiség bibliai alapjaiBibliai ismereteken alapuló, a mindennapi életet érintő keresztény tudás és gyakorlat megszerzése, hitmélyítés.

 

Kurzusaink a 2019/20. tanév II. félévében

 

▪ Kovács Gergő Vilmos, egyetemi lelkész: A keresztény hit alapjai II.A kurzus résztvevői a keresztény hit alapvető tanításait mélyebben megismerhetik.

▪ Mesterházy Andrea, klinikai szakpszichológus: Önismereti tréningA képzés célja a hallgató önfeltárási készségének és önismeretének fejlesztése, legyen képes a saját viselkedésével kapcsolatos kritikus önreflexiókra, önértékelésre. A hallgatót segítse a mások jobb megismerésének folyamatában, váljon nyitottá a sajátjától eltérő értékek elfogadására, mások véleményének a megismerésére és tiszteletben tartására.

▪ Fr. Dr. Jean-Yves Brachet OP: Házasság és család az Egyházban és a társadalombanA család alapja a házasság és a család a társadalmi élet alapsejtje. Az előadások célja először is ennek az állításnak az igazolása.